Utbildning

Om socialrätt i praktiken

ÖPPNA ONLINEUTBILDNINGAR

 ut diam.

 

UPPDRAGSUTBILDNINGAR, VIA WEB ELLER PÅ PLATS

Utbildningarna genomförs vanligtvis på hemmaplan i en kommun, eller i samverkan mellan flera kommuner/verksamheter.
Med hänsyn till restiktioner utifrån Covid-19 erbjuds samtliga utbildningar även via web - tillsammans hittar vi en lösning som passar!

Exempel på innehåll:


• Mottagningsenhetens arbete med barn och unga  (om skydds- och förhandsbedömningar, våld mm)

• Handläggning och dokumentation i arbetet med barn och unga (grundutbildning)

​​​​​​• Att utreda barns behov av skydd och stöd (fördjupning)


• LVU - lagstiftning och handläggning i praktiken

• Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem


• Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (generell grundutbildning, för hela socialtjänsten)

• Dokumentation för utförare - HVB, öppenvård och övriga verksamheter, SoL/LSS

• Socialnämndens roll och ansvar - utbildning för nämndspolitiker

• Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete

• NYHET: Sekretess för HVB. (2 timmar, via web)
Välkommen att kontakta mig så skickar jag gärna en beskrivning av grundkonceptet för de olika utbildningsdagarna. 

Detaljplanering gällande innehåll och upplägg sker därefter i samverkan med er som uppdragsgivare,  för att på bästa sätt motsvara de behov som finns och målsättningen med utbildningen. 

Utbildningar kan även utformas som workshops, med fokus på valda delar, grupparbeten utifrån eget material etc.


 

Nästa datum 
Jag 

Sagt om mina utbildningar


"Det som är så bra med dig är att du är så insatt både i handläggningsprocessen och det vårt jobb handlar om, och kan juridiken. Det är unikt."

Familjehemssekreterare


"Du är så bra! Att lyssna på dig ger massa tankar, även för en gammal räv som jag."

IFO-chef 

"Jag sitter här och är helt tagen av vad kunnig du är. Du kan ju svara på allt"

Utvecklingsledare