Utbildning

Lagstiftning och handläggning inom socialtjänstens område

Jag erbjuder flexibel kompetensutveckling inom socialtjänstens område, med fokus på socialrätt och hur den tillämpas i praktiken.
 
Utbildningar kan arrangeras på hemmaplan i en kommun eller i samverkan mellan flera kommuner eller verksamheter.
Mindre grupper har jag även möjlighet att utbilda på distans, dvs föreläsning via web.

 
EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR:

 

• Handläggning och dokumentation i arbetet med barn och unga (grundutbildning)

​​​​​​• Att utreda barns behov av skydd och stöd (fördjupning)


• LVU - lagstiftning och handläggning i praktiken

• Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem


• Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (generell grundutbildning, för hela socialtjänsten)

• Dokumentation för utförare

• Socialnämndens roll och ansvar - utbildning för nämndspolitiker

• Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete

• Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga


• NYHET: Mottagningsenhetens arbete med barn och unga  (om skydds- och förhandsbedömningar, våld mm)

• NYHET: Att leda socialtjänstens arbete. Handläggning och dokumenttion för chefer


• ​​​​​​​NYHET: Att leda socialtjänstens arbete med utsatta barn och unga (skräddarsydd utbildning för chefsgrupper)

Kontakta mig så skickar jag gärna en beskrivning av grundkonceptet för de olika utbildningsdagarna. 

Detaljplanering gällande innehåll och upplägg sker därefter i samverkan med er som uppdragsgivare,  för att på bästa sätt motsvara de behov som finns och målsättningen med utbildningen. 

Utbildningar kan även utformas som workshops, med fokus på valda delar, grupparbeten utifrån eget material etc.


 

Sagt om mina utbildningar


"Det som är så bra med dig är att du är så insatt både i handläggningsprocessen och det vårt jobb handlar om, och kan juridiken. Det är unikt."

Familjehemssekreterare


"Du är så bra! Att lyssna på dig ger massa tankar, även för en gammal räv som jag."

IFO-chef 

"Jag sitter här och är helt tagen av vad kunnig du är. Du kan ju svara på allt"

Utvecklingsledare