Utbildning

Lagstiftning och handläggning inom socialtjänstens område

Jag erbjuder flexibel kompetensutveckling inom socialtjänstens område, med fokus på socialrätt och hur den tillämpas i praktiken.
 
Utbildningar kan arrangeras på hemmaplan i en kommun eller i samverkan mellan flera kommuner eller verksamheter.
Mindre grupper har jag även möjlighet att utbilda på distans, dvs föreläsning via web.

 
EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR:

• Att utreda barns behov av skydd och stöd
• LVU - lagstiftning och handläggning i praktiken
• Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem
• Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
• Dokumentation för utförare
• Socialnämndens roll och ansvar - utbildning för nämndspolitiker
• Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete
• Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

Kontakta mig så skickar jag gärna en beskrivning av grundkonceptet för de olika utbildningsdagarna. 

Detaljplanering gällande innehåll och upplägg sker därefter i samverkan med er som uppdragsgivare,  för att på bästa sätt motsvara de behov som finns och målsättningen med utbildningen. 


 

Sagt om mina utbildningar

"Det är så härligt med föreläsare som är uppfyllda av sitt ämne, då sprider sig energin"

Verksamhetsutvecklare


"Du är så bra! Att lyssna på dig ger massa tankar, även för en gammal räv som jag."

IFO-chef 

"Jag sitter här och är helt tagen av vad kunnig du är. Du kan ju svara på allt"

Utvecklingsledare