Krishantering

Strategiskt stöd för företag och offentlig sektor

När kriser och oförutsedda händelser inträffar gäller det att hålla huvudet kallt och agera så klokt och rätt som möjligt, ofta under tidspress. I det skedet kan jag hjälpa till att analysera, prioritera och agera för att hantera det oförutsedda. 
 

Även i mindre akuta situationer kan jag vara en reflektionspartner som stöd för att analysera ett problem, se saker ur olika perspektiv och hitta strategiska lösningar. Chefshandledning skulle man kunna säga helt enkelt.

Vid behov kan jag också bistå med konkreta insatser,  t ex processleda ett möte, skriva ett pressmeddelande eller hålla i samtal när det uppstått konflikter och svårlösta dilemman på en arbetsplats.

Mina grundutgångspunkter alltid struktur, kommunikation och empatiskt förhållningssätt - viktiga nycklar både till vardags och i kris.


Vilket stöd behöver Du och din organisation?

Att söka externt stöd när det blåser är inte ett tecken på svaghet utan ett tecken på styrka. Som chef eller ledare i ett mindre företag eller organisation kan det vara särskilt betydelsefullt.
Varmt välkommen att höra av dig, så kan vi hjälpas åt att fundera om det är något jag kan hjälpa till med, per telefon, videosamtal eller möte, som ett engångstillfälle eller under en period.
Om jag inte är rätt person eller om det behövs ytterligare insatser kan jag lotsa vidare i mitt nätverk eller till andra instanser. 
Sekretess är en självklarhet.

                              
Min erfarenhet
Sedan mer än 15 år tillbaka har jag arbetat med olika former av krisberedskap och krishantering, såväl kommunalt som inom regional och privat verksamhet.

Förutom att jag handleder grupper och chefer inom socialtjänsten, där krishantering är något av ett normaltillstånd, arbetar jag återkommande med krishanteringsuppdrag av varierande omfattning: från ett par timmars bollplankande till mer varaktiga insatser, ibland mer operativt och ibland med strategiskt stöd bakom kulisserna.