Handledning & konsultation

                                                                                                                                            Per telefon, mail eller live

Har du och dina kollegor frågor som rör sociallagstiftning?
 
Kanske uppstår ibland osäkerhet gällande vilka regler som gäller i ett visst sammanhang, eller hur lagar och föreskrifter ska tillämpas i praktiken.

Kanske du som chef i ett akut ärende behöver snabba svar på vad regelverket säger, eller bara en erfaren person att stämma av dina tankar med?

Då finns jag här och kan bistå med sakkunskap och vägledning, utifrån aktuella frågeställningar och ärenden, per telefon eller via mail. 

Att teckna avtal för denna tjänst, socialrättslig-handledning-vid-behov, är kostnadsfritt och sedan faktureras för den tid som använts varje halvår. 


Välkommen att kontakta mig för mer information om hur man tecknar konsultationsavtal.

Förutom telefon/mailhandledning vid behov erbjuder jag även:
• regelbundet återkommande socialrättslig handledning på arbetsplatsen (begränsat antal grupper per termin) 
• regelbundet återkommande handledning via videosamtal på Zoom
• övrigt stöd gällande kvalitetsutveckling, t ex feedback vid framtagande av rutiner
• genomförande av Lex Sarah-utredning eller andra händelseanalyser
• aktgranskning och feedback på utredningar etc