Handledning

Konsultation och ärendehandledning inom socialtjänsten

Har du och dina kollegor frågor som rör sociallagstiftning?
 
Skulle ni ibland behöva rådgöra gällande vilka regler som gäller i ett visst sammanhang, eller hur lagar och föreskrifter ska tillämpas i praktiken? 

Händer det ibland att du som chef i ett akut ärende skulle behöva snabba svar på vad regelverket säger eller bara en erfaren person att stämma av dina tankar med?

När behov uppstår kan jag bistå socialtjänsten med sakkunskap och vägledning utifrån aktuella frågeställningar och ärenden, per telefon eller via mail. Att teckna avtal för denna tjänst, socialrättslig-handledning-vid-behov, är kostnadsfritt och sedan faktureras för den tid som använts varje halvår. 

Välkommen att kontakta mig för mer information om hur man tecknar konsultationsavtal.


I mån av tid erbjuder jag även:
• socialrättslig handledning regelbundet återkommande på arbetsplatsen eller via videosamtal på Zoom.
• övrigt stöd gällande kvalitetsutveckling, t ex vid framtagande av rutiner, Lex Sarah-utredning, aktgranskning och feedback på utredningar etc.