Handledning & konsultation

                                                                                                                                            Per telefon, mail eller live

Har du och dina kollegor frågor som rör sociallagstiftning?
 
Kanske uppstår ibland osäkerhet gällande vilka regler som gäller i ett visst sammanhang, eller hur lagar och föreskrifter ska tillämpas i praktiken.

Kanske du som chef i ett akut ärende behöver snabba svar på vad regelverket säger, eller bara en erfaren person att stämma av dina tankar med i komplexa situationer?

Då finns jag här och kan bistå med sakkunskap och vägledning, utifrån aktuella frågeställningar och ärenden, per telefon eller via mail. 

Att teckna avtal för denna tjänst, socialrättslig-handledning-vid-behov, är kostnadsfritt. Använd tid faktureras halvårsvis.

Välkommen att kontakta mig för mer information om hur man tecknar konsultationsavtal.

Förutom telefon/mailhandledning vid behov erbjuder jag även:
• regelbundet återkommande socialrättslig handledning på arbetsplatsen (begränsat antal grupper per termin) 
• regelbundet återkommande handledning via videosamtal på Zoom
• övrigt stöd gällande kvalitetsutveckling, t ex feedback vid framtagande av rutiner
• genomförande av Lex Sarah-utredning eller andra händelseanalyser
• aktgranskning och feedback på utredningar etc