Handledning

                                                                          Konsultation per telefon, mail eller live

Har du och dina kollegor frågor som rör sociallagstiftning?
 
Skulle ni ibland behöva rådgöra gällande vilka regler som gäller i ett visst sammanhang, eller hur lagar och föreskrifter ska tillämpas i praktiken? 

Händer det ibland att du som chef i ett akut ärende skulle behöva snabba svar på vad regelverket säger eller bara en erfaren person att stämma av dina tankar med?

När behov uppstår kan jag bistå socialtjänsten med sakkunskap och vägledning utifrån aktuella frågeställningar och ärenden, per telefon eller via mail. 

Att teckna avtal för denna tjänst, socialrättslig-handledning-vid-behov, är kostnadsfritt och sedan faktureras för den tid som använts varje halvår. 


Välkommen att kontakta mig för mer information om hur man tecknar konsultationsavtal.

Förutom telefon/mailhandledning vid behov erbjuder jag även:
• regelbundet återkommande socialrättslig handledning på arbetsplatsen (begränsat antal grupper per termin) 
• regelbundet återkommande handledning via videosamtal på Zoom
• övrigt stöd gällande kvalitetsutveckling, t ex feedback vid framtagande av rutiner
• genomförande av Lex Sarah-utredning eller andra händelseanalyser
• aktgranskning och feedback på utredningar etc