STÖD TILL DEM SOM GER STÖD.
OCH ANDRA.

  

Stöd till dem som ger stöd - det är kortast möjliga sammanfattning

av vad jag arbetar med.

 

Socialtjänsten och andra aktörer inom sociala sektorn har i uppdrag att ge stöd, och ibland skydd, till stora och små människor som behöver det. 
 

Min ambition är att med kompetens, engagemang och flexibilitet

ge stöd som bidrar till att socialtjänsten kan utveckla sitt arbete.

Målet är att de som är i behov av samhällets stöd ska få

bästa möjliga hjälp på vägen mot förändring. Jag arbetar även med andra uppdragsgivare, med olika former av processledning, krishantering och strategiskt stöd. 
 

      

Välkommen att kontakta mig så kan vi gemensamt fundera över

på vilket sätt jag kan bidra till just Er utveckling! 

 

 

Ulrika Ekebro