Stöd till de som ger stöd. 
Och andra.

 

UTBILDNING

Kompetensutveckling inom socialtjänstens område, med fokus på socialrätt i teori och praktik.
 
Utbildningar kan genomföras på hemmaplan i er kommun, eller i samverkan mellan flera kommuner eller verksamheter.

HANDLEDNING

Regelbundet återkommande handledning eller snabb telefonkonsultation vid behov. 

I båda fallen bidrar jag med sakkunskap och vägledning utifrån de frågeställningar eller ärenden ni för tillfället behöver hjälp med.


 

KRISHANTERING

Strategiskt stöd vid oförutsedda händelser och komplexa situationer i företag och organisationer.

När det blåser kan jag hjälpa er att analysera och prioritera, för att på bästa sätt kunna agera, både vid tillfälliga kriser och som bollplank på längre sikt.

Om Ekebro Utveckling

Ekebro Utveckling AB drivs av mig, Ulrika Ekebro, och har funnits som företag sedan 2010.

Jag är socionom sedan 1995 och har bred erfarenhet av socialt arbete och socialrätt, med fokus på individ- och familjeomsorg. Mitt specialområde är i första hand den sociala barnavården, men även familjerätt, våld i nära relationer och frågor som rör krisberedskap och krisstöd. 

Större delen av min arbetstid ägnar jag åt utbildningsinsatser, handledning och konsultationer.
Jag arbetar också med processledningsuppdrag och andra former av utvecklingsarbete.

Sagt om mina utbildningar

"Det som är så bra med dig är att du både är så insatt i handläggningsprocessen, och kan juridiken. Det är unikt."

Familjehemssekreterare, Gotland

Kontakt
Kontakta mig gärna så kan vi prata om hur jag kan hjälpa dig och din organisation.