Stöd till de som ger stöd. 
Och andra.

 

UTBILDNING
SOCIALTJÄNST

Kompetensutveckling inom socialtjänstens område, med fokus på socialrätt i teori och praktik.
 
Utbildningar kan genomföras på hemmaplan i er kommun, eller i samverkan mellan flera kommuner eller verksamheter.

HANDLEDNING
SOCIALTJÄNST

Regelbundet återkommande handledning eller snabb telefonkonsultation vid behov. 

I båda fallen bidrar jag med sakkunskap och vägledning utifrån de frågeställningar eller ärenden ni för tillfället behöver hjälp med.


 

KRISHANTERING
CHEFSSTÖD

Strategiskt stöd vid oförutsedda händelser och komplexa situationer i företag och organisationer.

När det blåser kan jag hjälpa er att analysera och prioritera, för att på bästa sätt kunna agera, både vid tillfälliga kriser och som bollplank på längre sikt.

Om Ekebro Utveckling

Ekebro Utveckling AB drivs av mig, Ulrika Ekebro, och har funnits som företag sedan 2010.

Jag är socionom sedan 1995 och har bred erfarenhet av socialt arbete och socialrätt, med fokus på individ- och familjeomsorg. 
Mitt specialområde är i första hand den sociala barnavården, men även familjerätt, våld i nära relationer
och frågor som rör krisberedskap och krisstöd. 

Större delen av min arbetstid ägnar jag åt utbildningsinsatser, handledning och konsultationer.
Jag arbetar också med processledningsuppdrag och andra former av utvecklingsarbete.

Sagt av andra

"Det fantastiska med dina dragningar är att det alltid faller nya pusselbitar på plats"

Chef 2015


"Grymt! Hur ofta sitter man en hel dag och tycker att ALLT är användbart?!"

Deltagare 2017
​​​​​​​

 

Kontakt
Kontakta mig gärna så kan vi prata om hur jag kan hjälpa dig och din organisation.